Home Results Penimo

Penimo

I løbet af sin graviditet får den vordende mor udleveret ikke færre end 23 foldere på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D med al den information, der er relevant i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.

Så stort et antal foldere kan det være svært at holde styr på for den gravide. Dertil kommer, at udgifterne til trykning af materialet fylder på afdelingens budget. Men det kan en lille USB-nøgle være med til at lave om på. De 23 pjecer er blevet samlet på USB’en, klar til at blive kaldt frem på en tv- eller pc-skærm, hvor startbilledet så ser sådan ud:

Penimo-home

En idé, der virker enkel og lige til – når nogen først har fået den.

1600 USB-nøgler til gravide

– For øjeblikket er vi ved at få fremstilet 1600 USB-nøgler, som indeholder Afdeling D’s informationsfoldere. Nøglerne skal ligge klar til uddeling til patienterne den 1. april, oplyser afdelingssygeplejerske og ph.d.-studerende, Mette Maria Skjøth.

USB-nøglen er udviklet i samarbejde mellem OUH og Erhvervsakademiet Lillebælt. Ideen til den blev skabt, da 350 studerende i 2010 invaderede OUH i en uge som led InnoEvent 2010. Det er et projekt, hvor studerende og klinikere på hospitalet samarbejder om at udvikle forslag til innovative løsninger med udgangspunkt i informationsteknologi.

Europæisk pris til USB’en

USB-nøglen er et godt eksempel på, at det ikke nødvendigvis handler om at udvikle store forkromede løsninger, men at det er den praktiske anvendelighed i en klinisk dagligdag, der er afgørende. USB-nøglen har da også høstet anerkendelse og hentede en europæisk Best Collaboration Award hjem. Prisen blev tildelt OUH og Erhvervsakademiet Lillebælt i november i Bremen som afslutning på en konkurrence om udvikling af innovative projekter i Nordsøregionen med deltagere fra seks lande.

– 300 patienter på Afdeling D har fået USB-nøglen udleveret for at afprøve den. Reaktionerne er overvejende positive, kan vi se på svarene i en spørgeskemaundersøgelse, vi har fået lavet, oplyser Mette Maria Skjøth og tilføjer:

– De tre studerende, som fik ideen til USB-nøglen, har etableret et firma for at udvikle og markedsføre den yderligere.Der er endnu ikke økonomi i firmaet til, at de kan arbejde på fuld tid i det, men de håber på, at der bliver det på lidt længere sigt.

Health Games

Samarbejdet mellem OUH og Erhvervsakademiet Lillebælt har også gødet bunden for et andet projekt, Health Games, som innovationskonsulenterne Palle Møldrup og Jesper Lakman er tovholdere på. Afdelingssygeplejerske Mette Maria Skjøth er tilknyttet Health Games som studerende i forbindelse med sit ph.d.- projekt, ”Anvendelsen af eHealth i kommunikation med patienter om prænatal diagnostik.”

– Health Games har kørt et år i samarbejde mellem OUH, private virksomheder og Erhvervsakademiet Lillebælt med to formål for øje: at skabe arbejdspladser og udvikle nogle af de teknologier, som vi kender fra computerspil til for eksempel genoptræning af patienter og undervisning af plejepersonale, oplyser Palle Møldrup.

Fordele ved privat/offentligt samarbejde

Jesper Lakman påpeger, at det tætte udviklingssamarbejde mellem klinikere i sygehusvæsenet og private virksomheder giver klare fordele.

– I Japan er mange virksomheder meget dygtige til at udvikle højteknologiske løsninger uden i første omgang at tænke så meget på, om de kan bruges til noget. Samarbejde mellem OUH og virksomhederne er tæt forbundet med den kliniske hverdag, så den praktiske anvendelighed er tænkt ind i projekterne fra dag ét, forklarer Jesper Lakman.

Pc-spil og patientsikkerhed

Patientsikkerhed og spilteknologi er det nyeste projekt på dagsordenen i Health Game. Det blev indledt med to konferencer den 16. februar og den 7. marts for at få beskrevet markedsmulighederne i de nyeste teknologier inden for computerspil sat i relation til patientsikkerhed.

Patientsikkerhed er også det gennemgående tema i InnoEvent 2012, som finder sted på OUH i ugen fra den 19.-25. marts med 500 studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebaelt som deltagere foruden medarbejdere fra OUH.

penimo-group

1. Innovationskonsulent Jesper Lakman viser, hvor nemt det er at bruge Afdelings D’s USB-nøgle, hvor 23 foldere til gravide kan hentes med 1-2 klik.

2. Afdelings D’s USB-nøgle med information til gravide har vundet en europæisk pris, Best Collaboration Award i november 2011..

3. Ph.d.-studerende og afdelingssygeplejerske Mette Maria Skjøth indgår i projektet Health Games, som innovationskonsulenterne Palle Møldrup (i midten) og Jesper Lakman er tovholdere på, og som skal afdække mulighederne for at anvende teknologier fra computerspil i sundhedsvæsenet.

Af journalist Eivind Sønderborg Johansen

Comments (0)